Zaključci konferencije 2013

Novi Sad, 22.-23.11.2013. – Održana je II regionalna Konferencija posvećena medijima na jezicima manjina SINTEZA, SINERGIJA & SIMBIOZA 'PRINT 3SI DIGITAL'.
Prvog dana Konferencije na panelima su se vodili razgovori oko dostignuća koje su mediji na jezicima manjina postigli u zadnjih godinu dana i njihovog aktivnijeg uključenja u javni dijalog.
Drugi panel je nosio temu „Transformacija medija – da li su manjiski mediji u prednosti?“  sa govornicima koji su sa različitih tržišnih pozicija. Zaključak je da sa proaktivnim radom mediji na jezicima manjina imaju šansu da svoja izdanja tržišno bolje plasiraju nego što je to do sada bio slučaj.
Na trećem panelu se razgovaralo o integrisanim medisjkim platformama i time zaokružila glavna tema događaja 'PRINT 3SI DIGITAL', a to je pristup „Za“ a ne „protiv“ u pristupu činilaca medijske niše o kojoj je reč.
Drugog dana Konferencije održan je seminar „Prvi koraci ka multi-platform transformaciji“ namenjen menadžmentima medija na jezicima manjina.  Seminar je vodila konsultantska kuća „Giacomelli media“ iz Slovenije sa predavačima: Jurij Giacomelli i David Rezar.
Subota je prošla u izuzetnoj radnoj atmosferi i to je veliki pokazatelj da su mediji na jezicima manjina spremni za sprovođenje suštinskih promena koje će svakako dovesti do kreiranja novog kvaliteta.

 

Publikacija "Mogućnosti manjinskih i lokalnih medija u vremenima promene"(.pdf)